Isracing


Det finnes mange ulike former for løp med motorsykler, og isracing er bare én av dem som vi skal nevne her. Isracing er da et løp som foregår ved at det blir kjørt motorsykler på ovale baner som er dekket med is. Løpene innen isracing blir stort sett arrangert på vinterstid.

Motorsyklene som blir brukt når man kjører isracing er også ganske spesielle, og de er så klart tilpasset til løpene. Motorsyklene som blir brukt mangler blant annet brems, og de kjører også på metanol. Dekkene som er satt på motorsyklene som kjøres er dekket av lange stålspikre, noe som gjør at man får maksimalt grep på isen.

Stålspikrene som er satt på dekkene kan ha en lengde på opp til 2,8 cm. I tillegg til at spikrene bidrar til et godt feste, gjør det også at førerne ikke trenger å bremse så mye ned når de skal kjøre i krappe svinger. Det gjør at de holder en høyere gjennomsnittsfart gjennom hele løpet. I hver runde under isracing er det til sammen fire førere som kjører på banen, og det vil til sammen kjøres fire runder i et heat. I hver runde blir det delt ut poeng til førerne.