Få kroppen klar før en lang motorsykkeltur


Det er krevende å kjøre motorsykkel fordi man skal ha kontroll over kjøretøyet og samtidig ha full oppmerksomhet på omgivelsene rundt mens man kjører. Trygghet i trafikken er derfor særdeles viktig når man kjører motorsykkel.

Krevende kjøreforhold

Når man kjører motorsykkel eksponeres man for all slags vær og vind. Man kjører på asfalt og grus, og veiene kan være hullete og våte. Det vil også være andre trafikanter å ta hensyn til. I tillegg har man kanskje en passasjer som sitter bak ryggen. Å kjøre i slike forhold krever derfor fullt fokus.

Kroppslige smerter kan påvirke konsentrasjon

Om kroppen føles sliten og man opplever smerter, kan dette ta oppmerksomheten bort fra kjøringen. Dette kan igjen føre til uoppmerksomhet og farlige situasjoner. Det er derfor viktig å ha en fysisk god kropp som gjør at man har full konsentrasjon på veien.

Hvis man for eksempel har tatt en pause fra motorsykkel en stund i vintermånedene, bør man være obs på at nye muskler og nye sitteposisjoner igjen tas i bruk når man kjører motorsykkel. Dette kan medføre at smerter i muskler oppstår. Om man opplever smerter som kan påvirke konsentrasjonen under en motorsykkeltur, så kan man få hjelp fra eksperter.