Enduro


Enduro er en form for motorsykkelsport og forbindes gjerne med kjøring på baner som består av veldig mye tøff terreng. Det er med andre ord motorsykkelkjøring som gjøres stort sett offroad, altså ikke på en vanlig glatt vei. Når man kjører enduro vil det også være flere elementer som kan dukke opp underveis og som gjør kjøringen enda mer utfordrende.Når man setter opp et løp innen enduro vil det stort sett være satt opp i ulike etapper og førerne vil da kjøre gjennom de ulike etappene med mål om å rekke det på en oppsatt tid. Et løp innen enduro vil da starte med at førerne står ved målstreken og venter på at løpet blir satt i gang. Førerne vil stå på rader etter hverandre og hver rad vil da ha sin egen starttid.Føreren skal da følge den oppsatte tidsrammen og nå neste punkt innen den tiden er ute. Hvis en fører ikke rekker frem innen tidsrammen vil det bli gitt ut en straffe. Det er naturligvis satt opp tid underveis i løpet til at førerne kan fylle på drivstoff på motorsyklene sine, i tillegg til at det blir utført nødvendig service på motorsyklene underveis.